nl.test
     
DOLFY'S WERELD INDEX

Nieuws

Persoonlijke Informatie

Dolfy op de foto

Waar ik woon

Usenet

nl.test

nl.test archief

Muziek

Wielrennen

Extra

Favorieten

 

Deze pagina is verhuist naar : http://www33.brinkster.com/dolfy1978/nl.test.html

Daar kan je voortaan alles vinden over de nieuwsgroep nl.test. Van het charter, het Manifest, de regulars, de ex-regulars, de geschiedenis van de groep, de eerste posting en verjaardagen van de huidige regulars.Dus voortaan op http://www33.brinkster.com/dolfy1978/nl.test.html

Gilles De Geus
Jawel speciaal op vraag van Gilles De Geus
heb ik een plekje vrij gemaakt voor een foto van hem.De wereld van regular Legioen
Legioen kent vele namen, hieronder is een collectie van de namen, die hij door de tijd heeft gebruikt.

Pedro de Gante, a.k.a. Veritas Vincit, a.k.a. Homo Erectus, a.k.a.Pulcherimus(m) Bacciballus(m), a.k.a. Alfred Nobel, a.k.a. Bitterkruid,a.k.a. Courage! Vrijdaghumeur, a.k.a. Racekater, a.k.a.Non-anti-globalist, a.k.a. Introvert, a.k.a. Zimmerman, a.k.a. Gert,a.k.a. Hermien, a.k.a. O. Mores, a.k.a. Grrr..., a.k.a. Vana sineviribus ira, a.k.a. Carpe Noctem, a.k.a. Vox Clamans in Deserto, a.k.a.Mandarin Napoleon, a.k.a. de Sade, a.k.a. Play Misty for Me, a.k.a.Hasdrubal de Harige, a.k.a. Otto Bismarck, von, a.k.a. Graf Spee, von,a.k.a. Ludendorff, a.k.a. Andrea Doria, a.k.a. Artemis, a.k.a. M. Galle,a.k.a. Jean-Luc Picard, Cpt (ret.), a.k.a. LoreLeie, a.k.a. Noodruft,a.k.a. Victorie!, a.k.a. Antoon Thiry, a.k.a. Fritz the Cat, a.k.a.Milton Friedman, a.k.a. Robert Crumb, a.k.a. Klazina, a.k.a. P.E.Tronius, a.k.a. P. Athena, a.k.a. Mo∆t&Chandon, a.k.a. Nimrod, a.k.a.Ate, a.k.a. Z.K.H. Prins Bernard, a.k.a. J. van Artevelde, a.k.a. FullMetal Jacket, a.k.a. Dundee, maj., a.k.a. Antimaterie, a.k.a. Sniper,a.k.a. Skepsis, a.k.a. Aeneas Sylvius Piccolimini, a.k.a. Fuori iBarbari, a.k.a. Theseus, a.k.a. Deep, Deep, Deep Undercover, a.k.a. IlTerribilit∑, a.k.a. Megaliet, a.k.a. Jeroentje, a.k.a. Jupiter Minor,a.k.a. Jupiter Major, a.k.a. Art. 1382 B.W. e.v., a.k.a. S. Freud, a.k.a.Who Dares wins, a.k.a. Oeps..., a.k.a. Liegebeest, a.k.a. Stamp Act,a.k.a. Boston Tea Party, a.k.a. New York Suspending Act, a.k.a. Knipoog,a.k.a. Oedipus, a.k.a. Tsingtsangsplein, a.k.a. D-cupkiller, a.k.a.Misore, a.k.a. C-cupkiller, a.k.a. Tomahawk-missile, a.k.a. Ergo sum,a.k.a. Furror Teutonicus, a.k.a. Peter, a.k.a. socrates, a.k.a. MusicLover, a.k.a. B. White, a.k.a. Innocence, a.k.a. Drentse Kegelclub,a.k.a. Plopsaland, a.k.a. Gratitude, a.k.a. Katzwijm, , a.k.a. DiesIrae, a.k.a. Hyppolyte Metdepenningen, a.k.a. Consortium, a.k.a. IraeDies, a.k.a. Fanfare van Honger en Dorst, a.k.a. Fanfare van Vooral Dorst,a.k.a. Cease Fire, a.k.a. Amedee Caretaker, a.k.a. Asshole (Kees/Joop), a.k.a.Pseudo-Freud, a.k.a. Amateurpsycholoog, a.k.a. Moraalridder


Tijdelijke Teller :
4371

 
   
 

© 2001/2002/2003